Informacje
Sezony
Zawodnicy
Trenerzy
Rekordy
Przeciwnicy
Inne
Autor / Kontakt

Odsyłacze
This website is (c) 2004- by Kamil Nieścioruk


Autorem strony jest piszący te słowa Kamil Nieścioruk.
Całość koncepcji graficznej i merytorycznej jest mojego autorstwa (z wyjątkiem odrębnie oznaczonych fotografii zawodników oraz tzw. banerów innych stron).
Sposób prezentacji (ale nie kod html) danych zawodników zaczerpnięto z serwisu 90minut.pl.
Prawem autorskim objęte są również wszelkie opracowania zawarte na tej stronie. Ich wykorzystanie możliwe jest tylko przy jednoczesnym podaniu autora i źródła pochodzenia.

Mile widziane będą wszelkie uwagi, sugestie, informacje o błędach, propozycje itp. Co z nimi zrobić? Oczywiście wysłać do mnie! Adres poczty elektronicznej: kamil_niescioruk(at)o2.pl (zastąp "(at)" znakiem "@").